Projectes d'interiorisme

L’essència principal dels projectes que elaboro es basa en el disseny d’espais sostenibles i saludables que contribueixin al benestar i la salut de les persones que els habiten tenint sempre present l’aspecte funcional i estètic.

La realització del projecte és fonamental per obtenir l’espai desitjat ja que amb aquest s’aconsegueix analitzar cadascun dels elements que el configuren assolint finalment la coherència espacial i estètica més idònia. També permet dur a terme la reforma de manera ordenada i eficaç, estalviant temps, diners i obtenint també un major control del procés.

Realitzo projectes d’interiorisme de diferents tipologies:

En cadascún dels casos poden ser tant projectes de reformes integrals com parcials, en els quals s’intervé en una zona o estança.


Com es fa:

Cada projecte es realitza amb l’objectiu de crear l’espai més òptim i adequat a les necessitats i desitjos del client. Llocs que invitin a estar-s’hi, gaudint cadascun dels seus racons i realitzats amb cura, exigència i professionalitat, juntament amb una bona i fluïda comunicació amb el client.

El disseny es fa de manera sostenible per tal de contribuir a la millora del medi ambient i obtenir així l’espai més saludable possible. Mitjançant la utilització de materials de menor impacte ambiental partint de recursos naturals renovables, material reciclat i també la gestió sostenible dels sistemes d’energia i d’aigua.

També introdueixo conceptes de l’art ancestral del feng shui incloent-hi també la geobiologia en els casos que es requereixi. La geobiologia és la ciència que estudia els efectes de les radiacions en els habitatges sobre la salut de les persones i aporta sol·lucions per millorar la salut, benestar i qualitat de vida.

En funció de cada tipus d’adequació el projecte i desenvolupament varia, però en general tenen el següent procediment:

Es fa una primera visita per veure l’espai i conèixer les necessitats i objectius del client. Se segueix amb els amidaments per tal de poder realitzar la proposta i finalment es fa l’entrega dels plànols amb tota la informació necessària per realitzar la reforma així com també un dossier de les propostes de mobiliari, il·luminació, etc. juntament amb la valoració econòmica.

La reforma la poden dur a terme els industrials aportats per part del client o els industrials de la meva confiança. En aquest segon cas el client es pot oblidar per complet de la gestió de l’obra. Tant en l’un com en l’altre ofereixo el servei de supervisió i control de l’obra.

© laiavilaro.com  |  Developed by